Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Urban Landscapes, Gabriele Basilico, John Davies, Gilbert Fastenakens, Jannes Linders
Catalogue cover
Hans Oldewarris, 010 Publishers

Omdat het merendeel van de architectonische produktie ons slechts via foto’s bereikt, is de fotografie van architectuur bepalend voor de beeldvorming en waardering van de architectonische werkelijkheid.
Deze uitgave toont werk van vier gerenommeerde architectuurfotografen die een duidelijk van elkaar te onderscheiden persoonlijke stijl hebben ontwikkeld. De afgebeelde foto’s zijn resultaten van een opdracht die in de zomer van 1986 in Rotterdam werd uitgevoerd. Gabriele Basilico (Italië) concentreert zich als voormalig architect sterk op een zelfstandig gebouw. Meer dan eens slaagt hij erin aspecten van het wezen daarvan in zijn klassiek aandoende beelden vast te leggen.
John Davies (Engeland) is een meester in landschappelijk aandoende overzichtsbeelden met een rijkdom aan details en een beeld opbouw die functionele verbanden tussen verschillende (architectonische) beeldelementen duidelijk maakt.
De Belg Gilbert Fastenaekens werkt uitsluitend ‘s nachts, wat de stad in zijn interpretatie tot een onwerkelijk architectonisch decor maakt.De Nederlandse fotograaf Jannes Linders richt zijn blik voornamelijk op situaties in de stedelijke omgeving waarin formele en informele structuren naast en door elkaar staan.

Since the majority of architectural products reach us only via photographs, the photography of architecture is a determining factor in our picturing and appreciation of architectonic reality.
This publication shows work by four renowned photographers who have developed a personal style that clearly distinguishes them from each other.
The photographs reproduced are the results of an assignment carried out in Rotterdam in the summer of 1986.
Gabriele Basilico (Italy) was formerly an architect and concentrates strongly on an individual building. More often than not he succeeds in recording aspects of its essence in his classic looking pictures.
John Davies (England) is a master of landscape-like views with a wealth of details and composition that clarifies functional connections between various (architectonic) visual elements.
The Belgian Gilbert Fastenaekens worked solely at night which, in this interpretation, makes the city into an unreal architectonic decor.
The Dutch photographer Jannes Linders directs his gaze mainly at situations in the urban environment in which formal and informal structures are juxtaposed and mixed up.