Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
The Luminous Image
Exhibition catalogue
Dorine Mignot, Stedelijk Museum Amsterdam

Het omslagbeeld is een opname van een videoinstallatie van Brian Eno, een aantal kokers die samen een ziggurat vormen die met de beeldbuis van een liggende televisie wordt aangestraald.

...Toen het Stedelijk Museum in 1984 met de tentoonstelling Het lumineuze beeld / The Luminous Image voor het eerst het werk van videokunstenaars voor een groot publiek zichtbaar en toegankelijk maakte, ontkende directeur Edy de Wilde in de catalogus dat video als medium “enig artistiek belang” had; het Stedelijk besteedde er slechts aandacht aan “omdat een aantal belangrijke kunstenaars er gebruik van heeft gemaakt”. Wim Beeren bedreef in diezelfde catalogus “een formalistische travestie van de kunstgeschiedenis” door de kwaliteiten van het jonge medium te reduceren tot klassieke picturale aspecten als “kleur, lijn en ruimtelijke vorm”. Volgens López was het geen toeval dat Het lumineuze beeld de politieke thema’s negeerde waar kunstenaars zich op dat moment mee bezighielden...(WR)