Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Dansproduktie
Affiche
Bianca van Dillen, Ton Lutgerink, Hans van Maanen, Holland Festival

De Stichting Dansproduktie is opgericht op 9 juni 1977 en had Amsterdam als vestigingsplaats. Het oorspronkelijke doel van de Stichting was een permanent organisatorisch kader te bieden aan derden; men beoogde professionele dansers en choreografen bij voorkeur in groepen van beperkte omvang te laten samenwerken ten behoeve van hun artistieke en danstechnische ontwikkeling. Vanuit artistiek oogpunt stelde de Stichting zich ten doel bestaande theatervormen te herzien en nieuwe vormen te exploreren, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Dansproduktie was één van de eerste Nederlandse dansgroepen die zich uitsluitend op het creëren van moderne dans (i.h.b. Cunninghamtechniek en -stijl) toelegde. Van de dansers werd naast een hoog danstechnisch niveau, een sterke persoonlijkheid gevraagd.

Het beleid was bovendien nadrukkelijk gericht op de samenwerking met kunstenaars uit diverse disciplines: zangers, musici, gastdocenten en gastchoreografen, repetitoren, grafici en filmers. Stichting Dansproduktie heeft met name aan (Nederlandse) componisten de mogelijkheid geboden om oorspronkelijk werk voor dans te schrijven. Muzikale opdrachten zijn onder andere verleend aan Harry de Wit, Louis Andriessen, Paul Termos, Guus Janssen, Jan Willem van Mook, Loek Dikker en aan Henk van der Meulen.