CONCEPT, DESIGN, REALISATIE | office@proartsdesign.nl | +31(0)10 426 29 66 | Tuinlaan 64e, 3111 AW, Schiedam, Nederland

een lezing
sgOriëntatie
Ewan Lentjes & Gerard Hadders

ARCHIEF VISUEEL ESSAY'S
VISUAL ESSAYS ARCHIVE

BEELDARCHIEF
VISUAL ARCHIVE
To read lecture on Yumpu click:
https://www.yumpu.com/nl/document/view/31906758/sgorientatie-ewan-lentjes-gerard-hadders-een-lezing


Oriëntatie

We kennen allemaal de oriëntatiemiddelen van deze tijd: mobiele telefoon en GPS (global positioning system). Twee dingen vallen daarbij op.
Een van de eerste vragen van mobiele bellers is steevast: Waar ben je?
Dat is dus blijkbaar essentieel om te weten in deze tijd. Voorheen waren we eerder erin geïnteresseerd of iemand er überhaupt was – en vooral of hij het goed maakte, getuige de hoffelijkheidscode: ‘hoe maakt u het’; of alledaagser: ‘hoe gaat het’. Er bestond daarbij geen enkele twijfel over de plaats waar iemand was – je belde overwegend van en naar vaste locaties.
Mobiliteit is daarentegen een kenmerk bij uitstek van deze tijd. Het kan zo zijn dat je iemand belt, die net even een tripje maakt in een ander werelddeel. ‘Hou het kort, ik zit nl. in China en het wordt anders veel te duur’, krijg je dan te horen. Maar ook dit euvel zal in de concurrentieslag van telecomgiganten binnen no time van de wereld zijn.
Daarmee raken we aan het tweede aspect dat de huidige oriëntatiemiddelen aankleeft: de veranderde relatie tot de aarde. Om te weten waar we zijn, maken we gebruik van systemen die niet meer situatiegebonden zijn. Het satellietsysteem dat aan de basis ligt van GPS betreft een netwerk van zo’n 30 satellieten die in vaste banen permanent de wereldbol omronden. Voor onze oriëntatie kijken we daarmee niet meer naar de grond, maar richten ons tot de ruimte.

Gerard Hadders | +31(0)623 67 10 93 | Tuinlaan 64e | 3111 AW Schiedam | gerard.hadders@proartsdesign.nl

|