CONCEPT, DESIGN, REALISATIE | office@proartsdesign.nl | +31(0)10 426 29 66 | Tuinlaan 64e, 3111 AW, Schiedam, Nederland

Een vergelijking tussen William Hogarth en Tibor Kalman moet uitwijzen dat de laatste de ’ideale ontwerper’ is...
De Ideale Ontwerper, over William Hogarth en Tibor Kalman
Lezing voor de UVA (Universiteit van Amsterdam) Faculteit der Geesteswetenschappen Dr. Esther Cleven.

ARCHIEF VISUEEL ESSAY'S
VISUAL ESSAYS ARCHIVE

BEELDARCHIEF
VISUAL ARCHIVE
Gerard Hadders | +31(0)623 67 10 93 | Tuinlaan 64e | 3111 AW Schiedam | gerard.hadders@proartsdesign.nl

|