Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
urban islam, zwischen handy und koran
museum der culturen, basel zwitserland


de eerder in het koninklijk instituut voor de tropen gepresenteerde tentoonstelling urban islam ( zie kit 2004) reisde naar zwitserland en werd in opdracht van basel inhoudelijk en visueel vertaald naar de zwitserse situatie.