hybrid landscapes
9e architectuur biënnale, venetie
nai

nederland is totaal verstedelijkt. er is sprake van een ’hybride landschap’ doordat de grenzen tussen stad en land zijn vervaagd.
deze tentoonstelling gaf aandacht aan een nieuwe ontwerpmethode; bouwen met behoud van reeds bestaande ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten.
drie stedenbouwkundige projecten waren hierbij toonaangevend: prinsenland, rotterdam (1982-1984), leidsche rijn, utrecht (1994-1995) en belvédère, maastricht (1999-2004).

in de tentoonstelling werd iedere vitrine uit verschillende kleurlagen opgebouwd. de kleurlagen correspondeerden met de verschillende kleuren en betekenissen van de eveneens speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen maquettes.
iedere kleur in de tentoonstelling heeft een eigen betekenis. verschillende lagen bevatten laden, waarin met tekst en beeld dieper werd ingegaan op de verschillende facetten van het gebied en het ontwerp. de vitrines waren bedoeld als ruimtelijke legenda’s.