hoogtepunten uit de vaste opstelling
vier stijlkamers
Sjarel Ex, Centraal Museum Utrecht

een serie van vier stijlkamers waarmee hoogtepunten uit de vaste opstelling opnieuw onder de aandacht werden gebracht.
uitgangspunt voor de inrichting van deze kamers was: hoe kan
het kijken met visuele middelen worden beïnvloed en de ‘vertrouwde’ kunstwerken op een nieuwe manier worden gepresenteerd.

een goed voorbeeld is de stijlkamer met de beroemde perspectief schilderijen van saenredam:
door de kleur blauw toe te passen op de vloer, de muren en het plafond, werd het publiek gedesoriënteerd. hierdoor vielen de dimensies vielen weg en kwam de nadruk te liggen op de schilderijen.
tevens werden door de complementaire kleur, de warme tinten van de schilderijen, geaccentueerd.
doordat detailschilderijen vooraan en vergezichten achteraan werden geplaatst, werd een gevoel van perspectief gecreëerd.

De 19e eeuwse schilder bloemaert verwerkte gebruiksvoorwerpen in zijn schilderijen. de inmiddels archeologische voorwerpen uit zijn beerput liggen opgesteld in een vitrine die hierop lijkt.
een spiegel op de bodem, laat de naam bloemaerd zien, samen met de onderkant van de voorwerpen uit de schilderijen.
heden wordt gespiegeld in het verleden en vice versa.