Arm en Rijk | From Rags to Riches
Buitenbordspel voor Tijdplein 2012 | Outside boardgame for Time Square 2012
Stichting Dag van de Rotterdams Geschiedenis. Ruth Giebels, Edith Gruson

De ‘Dag van de Rotterdamse Geschiedenis’ is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij verschillende Rotterdamse erfgoedinstellingen presentaties organiseren onder één verbindend thema.

De manifestatie ‘Tijdplein’ stelt zich ten doel uitgangspunt van deze presentaties samen te vatten in een buitententoonstelling die via een pakkende benadering de bevolking van Rotterdam, van jong tot oud, bij het thema betrekt.

Voor ‘Tijd Plein 2012’ was dit thema ‘Arm en Rijk’, waarbij de levensloop van bekende Rotterdammers naast elkaar verteld werden middels een bordspel dat zich nog het beste laat omschrijven als ‘Gans Erger Je Niet’, een samentrekking van ‘Ganzebord’ en ‘Mens Erger Je Niet’ twee populaire Nederlandse bordspelen.

De levenslopen van 9 beroemde Rotterdammers van de laatste honderd jaar, met wisselende sociale en etnische achtergrond worden in episodes door middel van een speelschema met elkaar verweven. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij allemaal de ‘wereld’ buiten hun eigen sociale milieu verkennen en breken met verwachtingspatronen.

Door het te spelen komt men meer te weten over hun levensloop: hoe zag hun wereld eruit, wat waren de leefomstandigheden en hoe leefde, woonde en vermaakte men zich in de tijd van de iconen. De geschiedenis van arm en rijk komt door deze mensen tot leven.

‘Rotterdam History Day’ is an annually recurring event in which the Rotterdam heritage institutions present themselves around a collective theme.

The manifestation ‘Time Square’ has the objective to present this theme by means of an outdoor exhibition to the citizens of Rotterdam, from the young to the old, and engage them with the topic.

The Theme for ‘Time Square 2012’ was ‘From Rags To Riches’, where the lifelines of prominent Rotterdam citizens was told through a board game that lets itself be described best as ‘Gooses’ Ludo’ an assemblage based on ‘Game of the Goose’ and ‘Ludo’ both very popular board games in The Netherlands.

The walks of life of 9 Rotterdam born icons from the last 100 years with differentiated social and ethnical background are intertwined in instalments through the game schedule. They all have in common that they surveyed society outside the social environment they were brought up in and crossed their boundaries.

By playing the game you learn about their life, their world outlook, their quality of living or the entertainment during the life of the icons. This brings the history of ‘rags’ as well as of ‘riches’ to life.