Making Almere, International Architecture Bienal Rotterdam 2012 Outlet Store
International Newtown Institute, Michelle Provoost, The City of Almere, Adri Duivesteijn
Het onstaan van een Newtown, van confectie tot Maatpak From one-size-fits-all to Custom Tailored Newtown

Winkelbanier | Shop banner
Winkelbanier | Shop banner


Tartan Portretten inwoners Almere | Tartan Portraits of Almere (...)
Tartan Portretten inwoners Almere | Tartan Portraits of Almere citizens


De Making Almere Fotobus | The Making Almere Photo Bus
De Making Almere Fotobus | The Making Almere Photo Bus


Winkeletalage | Shop facade
Winkeletalage | Shop facade


Openingstijden | Opening hours
Openingstijden | Opening hours


Winkelbediendes | Shop attendants
Winkelbediendes | Shop attendants


Vanuit de winkel kijk je naar buiten, naar de stad | From the shop you look (...)
Vanuit de winkel kijk je naar buiten, naar de stad | From the shop you look outside to the city


Overzicht winkel | Shop overview
Overzicht winkel | Shop overview


Overzicht winkel | Shop overview
Overzicht winkel | Shop overview


Klanten | Clients
Klanten | Clients


Nieuwe Collectie | New Collection
Nieuwe Collectie | New Collection


Klantenservice | Service desk
Klantenservice | Service desk


Klantenservice | Service desk
Klantenservice | Service desk


Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today's special: City Makers
Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today’s special: City Makers


Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today's special: City Makers
Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today’s special: City Makers


Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today's special: City Makers
Speciale aanbieding: Stadsmakers | Today’s special: City Makers


Politici in een doos| Politicians in a box
Politici in een doos| Politicians in a box


Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack
Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack


Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack
Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack


Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack
Demografisch kledingrek | Demographic clothes rack


Paskamer | Fitting room
Paskamer | Fitting room


Geschiedenis van de collectie | A history of the collection
Geschiedenis van de collectie | A history of the collection


Hoe staat het ? | Does it suit me?
Hoe staat het ? | Does it suit me?


Heren afdeling | Gentleman's dept.
Heren afdeling | Gentleman’s dept.


Voor Hem en Haar | His and Hers
Voor Hem en Haar | His and Hers


Nieuwe Collectie | New Collection
Nieuwe Collectie | New Collection


Gasten bij de Heren | Blokes at the Gents
Gasten bij de Heren | Blokes at the Gents


Dienstkleding | Service gilette
Dienstkleding | Service gilette


Kopje koffie? | Fancy a cupper?
Kopje koffie? | Fancy a cupper?


Tartan Portretten inwoners Almere | Tartan Portraits of Almere (...)
Tartan Portretten inwoners Almere | Tartan Portraits of Almere citizens


Tartan T-shirts | Tartan T's
Tartan T-shirts | Tartan T’s


Annemarie Jorritsma, Burgermeester van Almere | Annemarie Jorritsma, Mayor (...)
Annemarie Jorritsma, Burgermeester van Almere | Annemarie Jorritsma, Mayor of Almere


Play Oosterwold speeltafel | Play Oosterwold gaming table
Play Oosterwold speeltafel | Play Oosterwold gaming table


2e verdieping 'Play Oosterwold' | 2nd floor 'Play Oosterwold' designed by Ekim (...)
2e verdieping ’Play Oosterwold’ | 2nd floor ’Play Oosterwold’ designed by Ekim Tan


Play Oosterwold 'fiches'
Play Oosterwold ’fiches’


Play Oosterwold 'fiches'
Play Oosterwold ’fiches’


Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented (...)
Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented Reality) designed by Ewout Dorman


Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented (...)
Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented Reality) designed by Ewout Dorman


Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented (...)
Gidsje voor UAR (Urban Augmented Reality) | Guide for UAR (Urban Augmented Reality) designed by Ewout Dorman


Architectuur en stedenbouw als discipline en proces naar een breed publiek brengen is de achterliggende opgave bij het ontwerpen van deze dependance van de ABR 2012/Making City. Centrale metafoor hierbij is de wijze waarop confectie retail zich de laatste decennia heeft ontwikkeld; Van een gelijkvormig ‘bulk’ benadering naar het meer verfijnd eigentijds aanbod waarbij veel meer ingespeeld wordt op smaak en maatvoering van de klant.

Een ‘winkelconcept’ voor een kledingwinkel met verschillende afdelingen maakt het mogelijk om door de tijd te reizen en maken de verschillende benaderingen van stedenbouw leesbaar en – misschien belangrijker nog – invoelbaar.

Vier periodes in stedenbouwkundige benadering worden verteld aan de hand van evenveel afdelingen verteld: de afdelingen Heren, Confectie, Voor Hem en Haar en Nieuwe Collectie. De afdelingen zijn, zoals in een echt warenhuis opgebouwd uit display’s, kledingrekken, pashokjes en een voorraad aan dozen. Visueel verbindend thema vormt een reeks Tartans (ruitpatronen) in kleurstellingen gebaseerd op het kleurgebruik in stedenbouwkundige plannen in de verschillende periodes die door de tentoonstelling bestreken worden.

Op de displayeilanden worden de ‘stadsmakers’ afgebeeld, mensen die in meer of mindere mate een belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van de stad Almere. Wanden en pashokjes vertellen in bondige teksten en veel historisch fotomateriaal het verhaal. De dozencollectie wordt gebruikt om de infrastructuur van ambtenaren en politici binnen de besluitvorming te verduidelijken.

In de schappen hangen kledingstukken, die steeds uitgebreidere collecties tonen, en aan de hand van demografische gegevens de groeiende diversiteit in aanbod en bevolkingssamenstelling verduidelijken.
Een extra attractie vormde de collectie T-Shirts waarop in de stad gefotografeerde bewoners van Almere in tartankleuren afgedrukt zijn. Deze kon worden opgehaald en garandeerde hiermee een brede inloop van de tentoonstelling door alle lagen van de bevolking.

Making Almere is een laagdrempelig filiaal van IAB Rotterdam 2012 Making City die meer op een vakpubliek gericht is. Making Almere is door architecten en stedenbouwers geprezen als: ‘Een van die zeldzame tentoonstelling die recht doet aan de complexe natuur van Stedenbouw en deze naar een breed publiek kan brengen’.

Making Almere is opgewaardeerd tot een permanent informatie centrum over Almere en de ontwikkeling van de Floriade Almere 2022

Almere, de jongste stad van Nederland laat zien wat stad maken is. De New Town bij Amsterdam was ooit een prototype van de maakbare stad en samenleving, in de jaren ‘70 ontworpen aan tekentafels. Nu is het opnieuw een stad die grenzen wil verleggen met een nieuwe, spannende en wat ongewisse manier van stadsontwikkeling. 


Aan de basis van Making Almere ligt de ambitie om de fundamentele kwestie over het auteurschap van de toekomstige stad op de agenda te zetten. ‘Wie maakt de stad?’ 
Making Almere werpt ook een blik in de toekomst van Almere. Bezoekers worden daarbij uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad.

Bijvoorbeeld door mee te doen aan Play Oosterwold, een spel over het nog te ontwikkelen gebied aan de oostkant van Almere. Maar bezoekers kunnen ook aangeven waar de stad nog verbeterd kan worden. Bovendien wordt iedereen uitgedaagd de vraag ‘Wie maakt de stad’ te beantwoorden Making Almere is gratis toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

To convey the disciplines of architecture and city planning to a broad audience is the underlying task in designing this annex of the ABR 2012/Making City. As central metaphor functions de development of clothing retail in the pas decades, from a bulk approach to the contemporary marketing where taste and size of the clientele is anticipated in a more refined way.

A ‘shop concept’ for a clothing store is developed that makes it possible to travel through time to convey the different historical approaches within city planning.

Four periods are being told by means of as many store departments: the Men’s Department, Factory Tailored, His and Hers and New Collection. The departments are – like in a real store – build of display islands, clothes racks, fitting rooms and storage boxes. The visual theme is build around tartans in colour schemes representative of their use by different generations of city planners in their map design.

On the display islands the ‘city makers’ are presented, people who more or less were responsible for the development of the city of Almere. On display walls and the fitting rooms the story is told in concise texts an a lot of historic photographs. The collection of boxes is used to convey an infrastructure of decision making by officials and politicians. In the clothing racks a variety of garments is presented that collection wise become more complex by every period and on which the demographics are presented of the growing differentiation in supply to, and the social composition of, the citizens of Almere.

An added attraction is a collection of T-shirts on which citizens of Almere are printed in a graphic tartan style. Photographed in the streets, they can collect the T-shirt with their image on it in the store. This guarantees a wide turnout of all social strata.
Making Almere is the public-friendly pendant of the IAB Rotterdam 2012 Making City that caters to a professional audience. Making Almere received praise from the professional community for being: One of those rare exhibitions that do justice to the complexity of city planning and convey this to as broader audience’.

Making Almere has been upgraded to a permanent information centre on Almere and the development of Floriade Almere 2022.

Making Almere is about the way the new town of Almere will transform in the future. In the 1970s, the city was on the drawing boards of several professional designers and planners—without any input from residents. Now, those roles are reversed. Today, the youngest city in the Netherlands is a leader in the development of a new form of urbanism: one where the inhabitants of Almere build their own city.

How is this shift constituted and what form do these urban developments take? The exhibition reveals the step-by-step development of Almere from a completely top-down planned city in the ’70s, up to the future image of Almere as a “testing ground of deregulation”, in which the relationship between the municipal government and the citizen is redefined. Visitors are also challenged to experiment with the future of Oosterwold in various ways, including a large, interactive model in the exhibition area.