Corporate art for TNT Houten
Multi filamented animated neon relief
Ruud Moerkerken, TNT Benelux, Marie Helene Cornips, KPN kunst en vormgeving

Het hoofdkantoor van TNT Benelux is gelegen aan de snelweg A27 in Houten, Nederland. Het is een berucht filepunt; elke dag kruipen duizenden automobilisten in slakkenpas langs deze locatie. Om deze potentiƫle klanten van TNT iets te zien te geven is een neon animatie ontwikkeld die dze trage verkeersbeweging weerspiegelt. het TNT logo werd 6 maal in neonfilament uitgevoerd; drie witte contouren en drie oranje contouren, de huisstijlkleur. De oranje filamenten branden constant, de witte schakelt elke 5 seconden naar de volgende stand.

De complexiteit van de uitvoering van een essentiƫel simpele vorm zorgt ervoor dat mansen blijven kijken en het logo niet als het zoveelste navigatiepunt of banale wervende uiting gaan beschouwen.

TNT NV is een internationale logistieke dienstverlener. Het Nederlandse bedrijf is ontstaan in 1998 toen het afgesplitst werd van KPN, dat in 1996 het oorspronkelijk Australische Thomas Nationwide Transport (TNT) opgericht door Ken Thomas in 1946 had overgenomen. In maart 2012 deed het Amerikaanse UPS een overnamebod op alle aandelen TNT Express, maar dit ging uiteindelijk niet door. TNT Express vervoert wekelijks zo’n 4,4 miljoen express pakketten, documenten en vracht naar meer dan 200 landen. Het bedrijf telt ongeveer 75.000 medewerkers.

The Head Office of TNT Benelux is located on the A27 motorway in Houten, Netherlands. It is a notorious traffic point; every day thousands of drivers crawl like snails along this location. To give these potential customers of TNT something to see is a neon animation has been developed that mirrors this slow traffic movement. The TNT logo was executed 6 times in neon filament; three white contours and three Orange contours, the House style colour. The Orange filaments burn steady, the white turns off every 5 seconds to the next position.

The complexity of the implementation of an essential simple form ensures that people keep looking and do not consider the logo as just another navigation point or a banal promotional expression.

TNT n.v. is an international logistics service provider. The Dutch company originated in 1998 when it was split off of KPN, that in 1996 had taken over the original Australian Thomas Nationwide transport (TNT) founded by Ken Thomas in 1946. In March 2012 did the American UPS a takeover bid for all shares of TNT Express, but this was cancelled. TNT Express carries about 4.4 million express packages each week, documents and freight to over 200 countries. The company has about 75,000 employees.