Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Feit & Fiktie, magazine on the representation of history
Magazine covers
Patrick Everard, Historische Uitgeverij Groningen

Binnen de cultuur- en geesteswetenschappen hebben zich de laatste jaren enorme verschuivingen voorgedaan. Traditionele grenzen zijn vervaagd, nieuwe perspectieven openen zich. Feit & fictie is het forum geworden waarop deze veranderingen in woord en beeld gestalte hebben gekregen. De geschiedenis van de representatie, het cultuurhistorisch onderzoek naar de verbeelding, de vormgeving en de verandering van de werkelijkheid, is een verrassend en vruchtbaar terrein gebleken.

De auteurs in Feit & fictie bewegen zich langs, op en vooral over de scheidslijnen tussen geschiedenis, literatuur, beeldende kunst, politieke filosofie en architectuur. Het tijdschrift is het kruispunt van een levendige uitwisseling van inzichten uit deze afzonderlijke disciplines. Door theoretische opvattingen te verwerken in concrete cultuurhistorische essays biedt het blad een veelzijdig en verrassend beeld van de recente ontwikkelingen op het gebied van de geesteswetenschappen.

Feit & fictie is een belangwekkend en uitdagend tijdschrift, door inhoud en vorm volstrekt uniek in het Nederlandse taalgebied.