The Mega Effect
Exhibition at Cleaning Centre, Port of Rotterdam
ECT, Europe Combined Terminals, Rotterdam

een publieks tentoonstelling ter ere van het 25 jarig bestaan van dit bedrijf.

in een collosale terminal is een grid van draden gespannen die de contouren aangeeft van een 20ft container.
binnnen deze structuur van draden wordt zowel de inhoud en grootte van de getransporteerde goederen zichtbaar als ook de geschiedenis en verschillende diensten van ‘s werelds grootste

A wide audience exhibition was held to commemorate the 25th anniversary of the ECT, the then largest container terminal worldwide.
In a colossal warehouse a grid of steel cables is erected, based on the dimensions of a 20ft container. Within this structure of wires contents and size becomes visible, as wel as history en the various services of ECT.