Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Noordrand, Northern Rim
Event game for lawmakers and stakeholders
For: Ds+V Rotterdam Development Authority

gemeente rotterdam, rijkswaterstaat en schiphol n.v. ontwikkelden gezamenlijk het herbestemmingsproject integraal plan noordrand, waarin zeven verschillende mogelijkheden werden ontworpen voor herbestemming van dit gebied.
hoofdvraag was: wel of geen vliegveld zestienhoven.
de keuzes en de daaruit voorvloeiende consequenties moesten op een vaksymposium zichtbaar gemaakt worden.

wij besloten de zeven plannen te vereenvoudigen tot een grote puzzel op een tafel met de contouren van de noordrand. ieder puzzelstuk stond voor een deel van de herbestemming, zoals wegen, startbanen, wooneenheden en groengebieden.

alle zeven plannen pasten als puzzelstukken in elkaar.
besluitvormers speelden met de puzzel en maakten voor zichzelf en omstanders de keuzes en de consequenties zichtbaar.
de puzzel brak het ijs in deze politiek gevoelige zaak.

The city of Rotterdam, Rijkswaterstaat (National Infrastructure Institute) and Schiphol Airport together planned the redevelopment of the northern rim of Rotterdam. Central to the 7 scenarios stood the existence of Zestienhoven Airport right where a new highway was planned. This created many different possibilities and they were to be played out by lawmakers and stakeholders. Different scenarios could be build with puzzle pieces that either fit or did not fit together. These puzzle pieces stood for infrastructure, housing, industry, recreation and environment. This playful showing of action and consequence broke the ice between the participants in this politically sensitive case.