Edith Gruson , Gerard Hadders , ProArtsDesign
Building the city, 650 years of Rotterdam
Exhibition in the historical reception hall of the Holland America Line
For: Wim van Es, City of Rotterdam

het laboratorium, 21 stadsvernieuwingsplannen

21 experimentele projecten over de toekomst van de stad moesten voor een breed publiek begrijpbaar en toegankelijk gemaakt worden.
in drie secties werden de projecten stapsgewijs gepresenteerd.
allereerst door fotobeelden te laten zien over de locatie die in ontwikkeling was.
lopend langs ontwikkelbakken, in een setting van een doka, werd het verhaal en de achtergrond van het project uitgelegd.
in de tweede sectie werd dit toekomstplan met tekeningen en maquettes, in op maat gemaakte houten kisten, geïntroduceerd.
het leek alsof deze net waren aangekomen en uitgepakt.
in de derde sectie werd het publiek geïnformeerd over de plannen van de makers en was er discussie over de toekomst van de stad rotterdam.

The Laboratory, 21 town renewal plans.

21 experimental projects on the future of the city had to be made accessible to a broader audience. In three sections the projects were introduced step by step by showing historical images of the locations to be developed. Using a photographers darkroom as a comparison, the projects progress was shown lying in development baths. The second sections showed plans and models as if they just arrived in crates and boxes and were half unpacked. In the third section the audience were further informed on the plans and was given the opportunity for a debate about the future of the city of Rotterdam.